Giới thiệu sử dụng Slit saver: Loại bỏ tạp chất trong nước thải chế biến hải sản

Featured Video Play Icon
Khái quát
スリットセーバー設置外観

Đây là ứng dụng thực tế của Slit saver tại một công ty lớn chuyên gia công chế biến các tươi tại tỉnh Mie, Nhật Bản.
Hệ thống máy Slit saver system đã được chọn sử dụng ở nhiều bộ phận trong hệ thống xử lý nước thải ở đây. Trong bài này, chúng tôi xin giới thiệu về một vị trí trong đó, dùng để tách vây, mang cá... lẫn trong nước rửa sau chế biến cá

Địa điểm Công trường chế biến cá
Mẫu máy Slit saver SS-616(1.0mm,3φ 200V, 0.4kW)
Mẫu nước thải Nước thải sau chế biến thuỷ hải sản
Vận hành
Lưu lượng xử lý
20m3/day
Lượng chất rắn thu hồi sau tách
150kg/day

分離固形物

Quý khách có thể xem thêm nhiều video thực tế khác tại đây.