Máy phân tách chất rắn - lỏng

SLIT SAVER

KDS Separator
Mô hình kết hợp cơ chế tách chất rắn - lỏng và cơ chế tách ép bùn đã thành công trong việc tiết kiệm không gian cũng như giảm thiểu chi phí áp dụng - vận hành.

Thiết bị chuyên dụng loại bỏ tạp chất

CF SCREEN

CF Screen
Đúng như tên gọi Clog Free (không tắc nghẽn), CF SCREEN là thiết bị loại bỏ tạp chất nhỏ gọn với công suất xử lý lớn và vẫn giữ được đặc tính không gây tắc nghẽn của SLIT SAVER.

Máy tách ép bùn

Hệ thống SLIT SAVER

KDS Separator System
Thiết bị xử lý tách ép bùn liên tục, sử dụng đồng thời chất keo tụ và SLIT SAVER không gây tắc nghẽn và không cần rửa ngược.

Thiết bị pha-cấp dung dịch keo tụ tự động

Automatic Polymer Preparation System
Thiết bị tự động hóa quy trình cấp và hòa tan chất keo tụ dạng bột và dạng keo. Giảm thiểu sức lao động, hoạt động liên tục tạo nguồn cung cấp ổn định.

Chất keo tụ - Hóa chất

Flocculants and Chemical Agents
Tùy thuộc vào loại và nồng độ nước thải thì loại và lượng thêm vào của chất keo tụ phù hợp sẽ khác nhau. Chúng tôi lựa chọn loại thích hợp nhất từ gần 100 loại chất keo tụ.

Thông tin về phát triển sản phẩm

Development Information
Giới thiệu về sản phẩm mới và thông tin phát triển sản phẩm.