Slit saver nói riêng và các sản phẩm của Kendensha nói chung đã được giới thiệu không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở các nước khác trên thế giới và được sử dụng trong quá trình xử lý nước thải của nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau.
Chúng tôi đặt mục tiêu giảm gánh nặng môi trường và tạo ra một xã hội bền vững trên quy mô toàn cầu.

Thiết bị của chúng tôi đã có mặt tại nhiều quốc gia

Danh sách bán hàng

Cơ sở chăn nuôi gia súc

Mẫu máyNơi sử dụngĐịa điểmLoại nước thảiMục đích sử dụngMục đích sử dụngSố lượng
SS-511DChăn nuôi lợnTỉnh ChibaBùn dưTách ép bùn40kg-DS/h2 máy
SS-511DChăn nuôi lợnTỉnh ChibaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn40kg-DS/h1 máy
SS-311DChăn nuôi lợnTỉnh ChibaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20~30kg-DS/h1 máy
SS-311DChăn nuôi bò sữaTỉnh KagawaNước thải từ quá trình vắt sữaTách ép bùn14~21kg-DS/h1 máy
SS-511DChăn nuôi lợnTỉnh Ibaraki Phân tươi + Bùn dưTách ép bùn40kgDS/hr1 máy
SS-611DChăn nuôi lợnTỉnh FukushimaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn50kg-DS/h2 máy
SS-811DKChăn nuôi lợnTỉnh GifuPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn128kgDS/hr2 máy
SS-511DChăn nuôi lợnTỉnh AomoriBùn dưTách ép bùn40kg-DS/h1 máy
SS-511DChăn nuôi lợnTỉnh MiyagiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn40kg-DS/h1 máy
CF-503Chăn nuôi bò sữaTỉnh Ibaraki Nước thải từ quá trình vắt sữaLoại bỏ tạp chất10㎥/h1 máy
SS-611DChăn nuôi lợnTỉnh NagasakiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn41kgDS/hr1 máy
SS-311DChăn nuôi lợnTỉnh Ibaraki Bùn dưTách ép bùn30kg-DS/h1 máy
SS-511DChăn nuôi lợnTỉnh ChibaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn40kg-DS/h1 máy
SS-511DChăn nuôi lợnTỉnh MiyagiBùn dưTách ép bùn40kg-DS/h1 máy
CF-503Chăn nuôi lợnTỉnh NiigataXử lý tách phân sơ cấpLoại bỏ tạp chất10㎥/h2 máy
SS-611DChăn nuôi lợnTỉnh SaitamaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn50kgDS/hr1 máy
SS-612DChăn nuôi lợnTỉnh ShimanePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn7~10㎥/h3 máy
SS-611DChăn nuôi lợnTỉnh OkayamaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn50kg-DS/h1 máy
SS-411DChăn nuôi lợnTỉnh IwateXử lý than hoạt tính đối với lớp nước cuốiXử lý ba pha30kg-DS/h1 máy
SS-311DChăn nuôi lợnTỉnh TochigiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20kg-DS/h3 máy
SS-511DChăn nuôi lợnTỉnh Ibaraki Phân tươi + Bùn dưTách ép bùn40kg-DS/h1 máy
SS-311DChăn nuôi lợnTỉnh IwatePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20kg-DS/h1 máy
SS-511DChăn nuôi lợnTỉnh YamagataPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn4-4.5m3/hr1 máy
SS-38DChăn nuôi lợnTỉnh YamagataBùn dưTách ép bùn10kgDS/hr1 máy
SS-611DChăn nuôi lợnTỉnh TochigiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn50kg-DS/h1 máy
SS-411DChăn nuôi lợnTỉnh TochigiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20kg-DS/h2 máy
CF-503Chăn nuôi lợnTỉnh KagawaXử lý tách phân sơ cấpLoại bỏ tạp chất5-10m3/hr1 máy
SS-311DChăn nuôi lợnTỉnh MiePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20kg-DS/h1 máy
CF-503Chăn nuôi lợnTỉnh IwatePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn10㎥/h1 máy
SS-811DKChăn nuôi bò sữaTỉnh MieNước thải sau khi lên men tạo khí metanTách ép bùn100kgDS/hr2 máy
SS-611DChăn nuôi lợnTỉnh FukushimaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn50kg-DS/h2 máy
SS-311DChăn nuôi bò sữaTỉnh GunmaNước thải từ quá trình vắt sữaTách ép bùn25kgDS/hr1 máy
SS-624DChăn nuôi lợnTỉnh ShimanePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn45-55kgDS/hr1 máy
SS-311DChăn nuôi lợnTỉnh ChibaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20kg-DS/h1 máy
SS-611DChăn nuôi lợnTỉnh NaganoBùn dưTách ép bùn50kgDS/hr1 máy
CF-503Chăn nuôi bò sữaTỉnh GunmaNước thải từ quá trình vắt sữaTách ép bùn500L/min2 máy
SS-311DChăn nuôi bò sữaTỉnh TochigiNước thải từ quá trình vắt sữaTách ép bùn20kg-DS/h1 máy
SS-611DChăn nuôi lợnTỉnh OitaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn41kgDS/hr1 máy
SS-611DChăn nuôi lợnTỉnh MiyagiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn45-55kgDS/hr 1 máy
SS-611D Chăn nuôi lợnTỉnh KumamotoPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn60kgDS/hr 1 máy
SS-311D Chăn nuôi lợnTỉnh IwateXử lý than hoạt tính đối với lớp nước cuốiXử lý cao độ30kg-DS/h1 máy
SS-311D Chăn nuôi bò sữaTỉnh TochigiNước thải từ quá trình vắt sữaTách ép bùn25kgDS/hr 1 máy
CF-503 Chăn nuôi bò sữaTỉnh TochigiNước thải từ quá trình vắt sữaLoại bỏ tạp chất200L/min 1 máy
SS-511D Chăn nuôi bò sữaTỉnh GunmaNước thải từ quá trình vắt sữaTách ép bùn40kg-DS/h1 máy
SS-411D Chăn nuôi lợnTỉnh NagasakiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn40kg-DS/h1 máy
SS-611D Chăn nuôi lợnTỉnh NagasakiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn40kg-DS/h1 máy
SS-411D Chăn nuôi lợnTỉnh ChibaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn30kg-DS/h1 máy
SS-611D Chăn nuôi lợnTỉnh ChibaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn50kgDS/hr 1 máy
SS-612D Chăn nuôi lợnTỉnh ShimanePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn7~10㎥/h1 máy
SS-411D Chăn nuôi lợnTỉnh Ibaraki Phân tươi + Bùn dưTách ép bùn30kgds/hr 1 máy
SS-311D Chăn nuôi bò sữaTỉnh TochigiNước thải từ quá trình vắt sữaTách ép bùn20kg-DS/h1 máy
SS-411D Chăn nuôi lợnTỉnh ChibaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn35kgDS/hr 1 máy
SS-311D Chăn nuôi lợnTỉnh GunmaBùn dưTách ép bùn15kgDS/hr 1 máy
SS-511D Chăn nuôi lợnTỉnh ShizuokaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn40kg-DS/h1 máy
SS-611DK Chăn nuôi bò sữaTỉnh GunmaBùn dưTách ép bùn1m3/hr 1 máy
SS-618D Chăn nuôi lợnTỉnh ChibaXử lý sơ cấp hỗn hợp phân chuồngTách ép bùn7m3/hr 1 máy
SS-611D Chăn nuôi lợnTỉnh TochigiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn55kgDS/hr 2 máy
SS-611D Chăn nuôi lợnTỉnh MiyagiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn45kgDS/hr 1 máy
SS-311D Chăn nuôi lợnTỉnh TochigiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20kg-DS/h1 máy
SS-311D Chăn nuôi lợnTỉnh hiroshimaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20kg-DS/h1 máy
SS-611D Chăn nuôi lợnTỉnh IwatePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn45kgDS/hr 1 máy
SS-611D Chăn nuôi lợnTỉnh AkitaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn55kgDS/hr 1 máy
SS-411D Chăn nuôi lợnTỉnh IshikawaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn30kg-DS/h1 máy
SS-411D Chăn nuôi lợnTỉnh KumamotoPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn30kg-DS/h1 máy
CF-503 Chăn nuôi bò sữaTỉnh TochigiNước thải từ quá trình vắt sữaLoại bỏ tạp chất18m3/hr 1 máy
SS-618D Chăn nuôi lợnTỉnh ShimanePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn3m3/hr 1 máy
SS-611D Chăn nuôi lợnTỉnh AichiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn49kgDS/hr 1 máy
SS-311D Chăn nuôi lợnTỉnh YamagataPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20~30kg-DS/h1 máy
SS-311D Chăn nuôi lợnTỉnh IwatePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20~30kg-DS/h1 máy
SS-511D Chăn nuôi bò sữaTỉnh hyogoNước thải từ quá trình vắt sữaTách ép bùn38kgDS/hr 1 máy
SS-2.56 Chăn nuôi bò sữahokkaidoNước thải từ quá trình vắt sữaLoại bỏ tạp chất300L/hr 1 máy
SS-611D Chăn nuôi lợnTỉnh AkitaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn45kgDS/hr 1 máy
SS-311D Chăn nuôi lợnTỉnh Ibaraki Phân tươi + Bùn dưTách ép bùn20~30kg-DS/h1 máy
SS-38D Chăn nuôi lợnTỉnh Ibaraki Bùn dưTách ép bùn200L/hr 1 máy
SS-411D Chăn nuôi lợnTỉnh IshikawaPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn35kgDS/hr 1 máy
SS-311D Chăn nuôi lợnTỉnh TochigiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20kg-DS/h1 máy
SS-618D Chăn nuôi lợnTỉnh ShimanePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn3m3/hr 1 máy
SS-311D Chăn nuôi bò sữaTỉnh KagawaNước thải từ quá trình vắt sữaTách ép bùn20-30kgDS/hr 1 máy
SS-611D Chăn nuôi lợnTỉnh IwatePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn40-60kgDS/hr 1 máy
SS-611D Chăn nuôi lợnTỉnh IwatePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn40-60kgDS/hr 1 máy
SS-311D Chăn nuôi bò sữaTỉnh KagawaNước thải từ quá trình vắt sữaTách ép bùn20~30kg-DS/h1 máy
SS-311D Chăn nuôi lợnTỉnh TochigiPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20~30kg-DS/h1 máy
SS-311D Chăn nuôi gàTỉnh FukuokaXử lý tách phân sơ cấpLoại bỏ tạp chất1.5-2m3/hr 1 máy
SS-311D Chăn nuôi lợnTỉnh AomoriPhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20kg-DS/h1 máy
SS-311D Cơ sở nghiên cứu sản xuất sữaTỉnh ShimaneNước thải từ quá trình vắt sữaTách ép bùn20kg-DS/h1 máy
SS-612 Chăn nuôi lợnTỉnh ShimanePhân tươi + Bùn dưÉp bùn100kgDS/hr 1 máy
SS-711D Chăn nuôi lợnTỉnh ShimanePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn3m3/hr 1 máy
SS-311D Chăn nuôi lợnTỉnh IwatePhân tươi + Bùn dưTách ép bùn20kg-DS/h1 máy
SS-26 Chăn nuôi bò sữaTỉnh TottoriNước thải từ quá trình vắt sữaLoại bỏ tạp chất1m3/hr 1 máy

Hệ thống thoát nước công cộng/ Trạm xử lý nước thải tập trung, bùn tự hoại

Mẫu máyNơi sử dụngĐịa điểm Loại nước thảiMục đích sử dụngCông suất thực tế ※tương ứng với 1 máySố lượng
SS-512Xử lý chất thảiTỉnh NiigataBùn tự hoại vi sinhtách bùn3.8m3/hr
125.4kgDS/hr
1 máy
SS-618Xử lý chất thảiThành phố TokyoBùn tự hoại vi sinhMáy ép9.5m3/hr
140㎏DS/hr
1 máy
SS-1216Cơ sở thoát nướcTỉnh HyogoBùn tự hoại sau khi loại bỏ phốt pho trong hệ thống thoát nướcMáy tách ép bùn16.2m3/hr
300㎏DS/hr
1 máy
SS-912Trung tâm mua sắm lớnTỉnh OsakaNước thải xử lý trước khi vào bể phân hủyMáy ép各25m3/hr2 máy
SS-612Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh OkayamaBùn dư trong quá trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trungMáy ép10m3/hr
120kgDS/hr
1 máy
SS-510Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh IshikawaBùn trong bể tự hoại nước thải sinh hoạt tập trungThiết bị loại bỏ tạp chấ10m3/hr2 máy
SS-1224Nhà máy xử lý nước thảiTỉnh YamaguchiBùn tự hoại ở nhà máy xử lý nước thảiMáy tách ép bùn21.5m3/hr
430kgDS/hr
1 máy
SS-616Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh FukushimaBùn trong bể tự hoạiThiết bị loại bỏ tạp chất20m3/hr2 máy
SS-613Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh FukushimaTách nước trước đối với chất thải sinh hoạt chưa qua xử lýMáy tách ép bùn10.6m3/hr
90kgDS/hr
2 máy
SS-510Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh OkinawaBùn rác hỗn hợp từ chế biến thủy hải sảnMáy tách ép bùn4.32m3/hr
61.3kgDS/hr
2 máy
SS-1224Nhà máy xử lý nước thảiTỉnh FukuokaBùn hỗn hợp ở nhà máy xử lý nước thảiMáy tách ép bùn41m3/hr
370㎏DS/hr
1 máy
SS-48Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh YamagataChất thải sinh hoạt chưa qua xử lý - bùn trong bể tự hoạiMáy tách ép bùn4.6m3/hr
42kgDS/hr
2 máy
SS-612Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh GifuBùn trong bể tự hoạiMáy ép14.3m3/hr
116㎏DS/hr
2 máy
SS-914Xử lý chất thảiTỉnh AichiBùn tự hoại vi sinhMáy ép5.2m3/hr
150㎏DS/hr
1 máy
SS-510Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh ToyamaChất thải sinh hoạt chưa qua xử lý - bùn trong bể tự hoạiMáy tách ép bùn6.5m3/hr
51.4kgDS/hr
2 máy
SS-1215Xử lý chất thảiTỉnh IbarakiBùn tự hoại sau quá trình xử lý lên men khí metan từ rác thôMáy tách ép bùn15.4m3/hr
280kgDS/hr
1 máy
SS-812Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh ShimaneBùn thải - chất thải sinh hoạt chưa qua xử lýMáy ép16m3/hr
160.4kgDS/hr
2 máy
SS-512Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh ShimaneBùn từ quá trình xử lý chất thải sinh hoạt tập trungMáy tách ép bùn9m3/hr
80kgDS/hr
2 máy
SS-510Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh OkayamaChất thải sinh hoạt chưa qua xử lý -Máy tách ép bùn5.5m3/hr
55kgDS/hr
1 máy
SS-612Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh OkayamaChất thải sinh hoạt - bùn trong bể tự hoạiThiết bị loại bỏ tạp chất9m3/hr1 máy
SS-510Xử lý chất thải công nghiệpTỉnh ShizuokaBùn tự hoại từ chất thảiMáy tách ép bùn1.5m3/hr
31kgDS/hr
1 máy
SS-614Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh ShizuokaChất thải sinh hoạt chưa qua xử lý - bùn trong bể tự hoạiMáy tách ép bùn9.86m3/hr
101kgDS/hr
2 máy
SS-914Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh AichiChất thải sinh hoạt chưa qua xử lý - bùn trong bể tự hoại - bùn dưMáy tách ép bùn19.4m3/hr
212kgDS/hr
2 máy
SS-714Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh OitaChất thải sinh hoạt chưa qua xử lý - rác thôMáy tách ép bùn17m3/hr
145.3㎏DS/hr
2 máy
SS-814Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh OkayamaHỗn hợp bùn dư - bể tự hoại - chất thải sinh hoạt chưa qua xử lýMáy tách ép bùn14m3/hr
163.5kgDS/hr
3 máy
SS-914Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh EhimeBùn dư trong bể tự hoạiMáy tách ép bùn17.6m3/hr
187.3㎏DS/hr
6 máy
SS-510Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh YamagataBùn hỗn hợp từ nước thải trong hầm chứa rác - chất thải sinh hoạtMáy tách ép bùn5.1m3/hr
49.7㎏DS/hr
2 máy
SS-714Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh OkayamaChất thải sinh hoạt chưa qua xử lý - bùn trong bể tự hoạiMáy tách ép bùn22m3/hr
143kgDS/hr
1 máy
SS-410Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh IwateChất thải sinh hoạt chưa qua xử lý - bùn trong bể tự hoạiMáy tách ép bùn5.13m3/hr
41.3㎏DS/hr
2 máy
SS-714Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh SaitamaChất thải sinh hoạt chưa qua xử lý - bùn trong bể tự hoại - bùn dưMáy tách ép bùn12m3/hr
120kgDS/hr
2 máy
SS-48Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trungTỉnh MiyazakiChất thải sinh hoạt chưa qua xử lý - bùn trong bể tự hoạiThiết bị loại bỏ tạp chất8m3/hr1 máy
SS-510Cơ sở thoát nướcTỉnh ShimaneBùn thảiMáy tách ép bùn6m3/hr
50kgDS/hr
2 máy
SS-48Cơ sở thoát nướcTỉnh KochiBùn lắng Máy ép bùn2.3m3/hr
41kgDS/hr
1 máy
SS-612Xử lý chất thảiThành phố TokyoBùn tự hoại vi sinhThiết bị loại bỏ tạp chất7m3/hr1 máy
SS-612DXử lý chất thảiTỉnh ShizuokaBùn tự hoại vi sinhMáy loại bỏ tạp chất3.5m3/hr1 máy
SS-1211DNhà máy sản xuất đồ uốngTỉnh GunmaChất tiêu hóa trong quá trình xử lý lên men khí metanMáy tách ép bùn160㎏DS/hr1 máy
SS-312Xử lý chất thảiTỉnh Kanagawa Bùn tự hoại vi sinhMáy loại bỏ tạp chất16m3/hr1 máy

Nước thải công nghiệp chung

Mẫu máyNơi sử dụngĐịa điểmLoại nước thảiMục đích sử dụngCông suất thực tế (tương ứng với 1 máy)Số lượng
SS-611DNhà máy tái chế hóa chấtTỉnh MieBùn dư từ quá trình xử lý nước thảiMáy tách ép bùn cặn2.2m3/hr
40kgDS/hr
1 máy
SS-311DNhà máy tái chế hóa chấtTỉnh HokkaidoBùn dư từ quá trình xử lý nước thảiMáy tách ép bùn cặn1m3/hr
20㎏DS/hr
1 máy
SS-311DNhà máy sản xuất daTỉnh ShigaCặn từ quá trình tuyển nổi của nước thải bột màuMáy tách ép bùn cặn25㎏DS/hr1 máy
SS-411DNhà máy tái chế nhựaTỉnh HokkaidoThu hồi bùn chứa nhựaThiết bị loại bỏ tạp chất0.5m3/hr1 máy
SS-312Nhà máy tái chế nhựaTỉnh HyogoThu hồi bùn chứa nhựaThiết bị loại bỏ tạp chất0.3m3/hr1 máy
SS-411DNhà máy sản xuất sản phẩm dệt may - nhựa chức năng caoTỉnh EhimeThiết bị sản xuất bùn hoạt tính Thiết bị loại bỏ SSMáy tách ép bùn điều chỉnh PH3.2m3/hr
30kgDS/hr
2 máy
SS-411DNhà máy sản xuất xà phòngTỉnh OsakaKhử nước đối với cặn từ quá trình tuyển nổi của nước thải công nghiệpMáy tách ép bùn cặn1.5m3/hr
25kgDS/hr
1 máy
SS-510Nhà máy sản xuất nhựa tổng hợp - bột màu hữu cơ - mực inTỉnh OsakaBùn dư trong bể tự hoạiMáy ép4m3/hr1 máy
SS-48Nhà máy sản xuất hóa chấtTỉnh ShizuokaNước thải của keo silicaMáy tách ép bùn cặn0.5m3/hr1 máy
SS-311DNhà máy giặt ủi sản phầm dệt mayTỉnh OsakaBộ lọc của bẫy mỡ (sản phẩm riêng của công ty) Nước thải từ quá trình rửaMáy tách ép bùn cặn0.3m3/hr1 máy
SS-412Nhà máy dược phẩmTỉnh HiroshimaTách nước từ quy trình sản xuấtMáy phân tách chất lỏng - rắn2m3/hr1 máy
SS-510Nhà máy sản xuất máy rửa xeTỉnh ChibaMáy rửa xe (sản phẩm riêng của công ty) Nước thải từ quá trình rửaThiết bị loại bỏ tạp chất0.7m3/hr2 máy
SS-712Nhà máy sản xuất chất bán dẫnTỉnh MieBùn dư trong bể tự hoại (chất bán dẫn)Máy ép140㎏DS/hr1 máy
SS-1212DNhà máy hóa chấtTỉnh KanagawaBột sắt lẫn trong dầu cọLoại bỏ tạp chất, ép bùn20m3/day1 máy
SS-38DNhà máy giặt ủi sản phầm dệt mayTỉnh NaganoNước thải từ quá trình vệ sinh điều hòaMáy tách ép bùn cặn750L/hr1 máy
SS-311DNhà máy sản xuất thuốc nhuộm đặc biệtTỉnh TochigiNước thải của sơn nướcMáy tách ép bùn cặn1.2m3/hr1 máy

Nhà máy sản xuất thực phẩm

Mẫu máyNơi sử dụngĐịa điểmLoại nước thảiMục đích sử dụngCông suất thực tế (tương ứng với 1 máy)Số lượng
SS-412 Nhà máy sản xuất mỳTỉnh ShizuokaNước thải từ quá trình sản xuấtLoại bỏ tạp chất55kgDS/hr 1 máy
SS-2.56 Nhà máy đóng hộp hải sảnTỉnh NaraNước thải từ quá trình sản xuấtLoại bỏ tạp chất3kgDS/hr 1 máy
SS-2.56 Nhà máy sản xuất đồ muối chuaThành phố TokyoNước thải từ quá trình sản xuấtLoại bỏ tạp chất20kgDS/hr 1 máy
CF-503 Nhà máy thái rau củ quảTỉnh SaitamaNước thải từ quá trình sản xuấtLoại bỏ tạp chất10m3/hr 1 máy
SS-38D Nhà máy thái rau củ quảTỉnh KagoshimaNước thải từ rau củ bỏ điLoại bỏ tạp chất3m3/hr 1 máy
SS-512 Nhà máy sản xuất đồ muối chuaTỉnh MiyagiBùn dư máy ép bùn100kgDS/hr 1 máy
KDSEM500 Nhà máy sản xuất đậu tương lên men (Natto)Tỉnh TochigiVáng nổi trong quá trình điều ápmáy tách nước500L/hr 1 máy
SS-611D Nhà máy sản xuất rượu whiskeyTỉnh ShizuokaBùn dưmáy tách nước50kgDS/hr 1 máy
SS-312 Trung tâ m mua sắ mTỉnh HiroshimaNước thải phòng bếpLoại bỏ tạp chất1m3/hr 1 máy
SS-2.56 Nhà máy sản xuất thực phẩ m đông lạnhTỉnh MiyagiNước thải từ quá trình sản xuấtLoại bỏ tạp chất500L/hr 1 máy
SS-2.56 Nhà máy sản xuất kẹoTỉnh EhimeNước thải từ quá trình sản xuấtLoại bỏ tạp chất300L/hr 1 máy
SS-2.56 Nhà máy chế biến thủy sảnTỉnh ChibaXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất20kgDS/hr 1 máy
SS-612 Nhà máy sản xuất thực phẩ m đông lạnhTỉnh EhimeNước thải từ quá trình sản xuất Loại bỏ tạp chất2m3/hr 1 máy
SS-312 Nhà máy chế biến thịt gàTỉnh KagoshimaXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất2m3/hr 1 máy
SS-812 Nhà máy sản xuất đồ uốngTỉnh GunmaNước thải từ quá trình lên men tạo khí metan máy ép bùn120kgDS/hr
3m3/hr
1 máy
SS-36(特) Nhà máy chế biến thịtTỉnh ShizuokaBùn dư máy ép bùn8.1kgDS/hr 1 máy
CF-503 Nhà máy bánh mỳTỉnh OsakaXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất20m3/hr 1 máy
SS-411D Nhà máy chế biến thủy sảnTỉnh MieNước thải Nước thải bẫy mỡmáy tách bùn26kgDS/hr 1 máy
SS-38 Nhà máy chế biến thủy sảnTỉnh MieNước thải Nước thải bẫy mỡ máy ép bùn40kgDS/hr 1 máy
SS-312 Nhà máy chế biến thịtTỉnh ChibaNước thải bẫy mỡLoại bỏ tạp chất25-50m3/hr 1 máy
SS-28 Nhà máy thái rau củ quảThành phố KyotoNước thải từ quá trình sản xuấtLoại bỏ tạp chất200L/hr 1 máy
SS-612 Nhà máy sản xuất mỳTỉnh OsakaXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất10m3/hr 1 máy
SS-512 Nhà máy thái rau củ quảTỉnh KumamotoXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất5m3/hr 1 máy
SS-410 Nhà máy tái chế phụ phẩ m động vậtTỉnh MiyagiXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất4m3/hr 1 máy
SS-311D Nhà máy sản xuất gia vịTỉnh HiroshimaNước thải từ quá trình sản xuấtmáy tách nước20kgDS/hr 1 máy
SS-38 Nhà máy chế biến thủy sảnTỉnh MiyagiXử lý nước thải máy ép bùn30㎏DS/hr 1 máy
SS-410 Nhà máy sản xuất ShoyuTỉnh ChibaXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất6m3/hr 1 máy
SS-512 Nhà máy tái chế phụ phẩ m động vậtTỉnh AichiXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất2m3/hr 1 máy
SS-310 Nhà máy bánh kẹoThành phố TokyoXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất500L/hr 1 máy
SS-36 Nhà máy chế biến thịtTỉnh EhimeXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất1m3/hr 1 máy
SS-38 Nhà máy bánh kẹoTỉnh NiigataNước thải từ quá trình sản xuấtLoại bỏ tạp chất500L/hr 1 máy
SS-38 Nhà máy thái rau củ quảTỉnh ToyamaXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất1m3/hr 1 máy
SS-412 Nhà máy thực phẩmTỉnh ChibaXử lý nước thảiLoại bỏ tạp chất2m3/hr 1 máy

Khách hàng Quốc tế

Mẫu máyNơi sử dụngĐịa điểmLoại nước thải
SS-311DNhà máy sản xuất ô tô tại miền Bắc Việt Nam / Trung tâm xử lý nước thải sinh hoạt Việt NamHệ thống thoát nước bể lọc
SS-311DNhà máy sản xuất bìa cứngViệt NamXử lý nước thải mực in…
SS-2.56Chăn nuôi bò sữaIsraelNước thải từ quá trình vắt sữa
SS-2.56x4
SS-312Dx10
Chăn nuôi bò sữaIsraelNước thải từ quá trình vắt sữa
SS-312x20Chăn nuôi bò sữaIsraelNước thải từ quá trình vắt sữa
SS-312x10Chăn nuôi bò sữaIsraelNước thải từ quá trình vắt sữa
SS-412Chăn nuôi bò sữaIsrael Nước thải từ quá trình vắt sữa
SS-612DCông trình xử lý bùn bể phốtÚcBể lọc bùn
SS-2.56D x 3Cơ sở xử lý nước rửa xe tảiÚcNước rửa xe tải
SS-312DNhà máy thực phẩmÚcBùn từ quá trình tuyển nổi của
SS-412DNhà máy thực phẩmÚcBùn từ quá trình tuyển nổi của
SS-1212DCơ sở tái chế chất thảiÚcChất thải thực phẩm, bẫy mỡ
SS-312DChăn nuôi gàÚcBùn từ quá trình tuyển nổi của
SS-311DNhà máy thực phẩmMexicoBùn từ quá trình tuyển nổi của
SS-411DCông trình xử lý nước thải công cộngMexicoBùn nước thải thừa
SS-616DNhà máy tái chế nhựaCanadaBùn từ quá trình tuyển nổi của
SS-312DChăn nuôi gàCanadaBùn từ quá trình tuyển nổi của
SS-312DLò mổAi cậpBùn từ quá trình tuyển nổi của
SS-612DNhà máy sản xuất bìa cứngCanadaNước thải từ nhà máy sản xuất carton
SS-612D Nhà máy sản xuất khoai tây chiênAi cậpBùn từ quá trình tuyển nổi của
SS-312DChăn nuôi bò sữaIsrael Nước thải từ quá trình vắt sữa
SS-312tàu du lịch Ý (thuyền)Nước thải nhà bếp của
SS-616DNhà máy sản xuất kemMỹBùn từ quá trình tuyển nổi của

Phản hồi của khách hàng

Máy Slit saver hiện đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở cả Nhật Bản và nước ngoài, tiêu biểu như chăn nuôi gia súc, xử lý nước thải nhà máy và chế biến thực phẩm!

Chúng tôi rất vui khi nhận được sự hài lòng từ quý khách hàng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và nghiên cứu để ngày càng mang tới sự hài lòng cho quý khách hàng.

Công ty cổ phần Swing Engineering
Ông Itayama, Trưởng phòng Phòng Thiết kế và Phát triển Thiết bị

  • Đường cống thoát nước công cộng,…

Mối quan hệ hợp tác giữa công ty chúng tôi với Kendensha bắt đầu từ việc áp dụng máy Slit Saver để xử lý sơ bộ trước khi vào máy tách nước của chúng tôi và giờ đây nó được tích hợp cùng với máy tách nước của chúng tôi trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, tập trung vào việc tách ép và tái sử dụng bùn. Cho tới nay chúng tôi đã sử dụng hơn 100 máy và chúng dần trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình xử lý bùn thải của chúng tôi. Bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm tuyệt vời, với sự năng động và trình độ kỹ thuật cao của mình, Kendensha còn là đối tác tin cậy của chúng tôi trong việc nghiên cứu phát triển các thiết bị mới.

Miyako Yumeso Co., Ltd.
Ông Tatsuya Kaneko

  • Liên quan tới chăn nuôi gia súc

Về hệ thống Slit Saver

Các loại máy tách nước nói chung và máy phân tách chất rắn – lỏng trên thị trường thường bị giảm đáng kể khả năng xử lý do bị tắc nghẽn trong quá trình vận hành, và ngoài nước thải cần xử lý, phần nước rửa ngược phát sinh cũng gây ra nhiều vấn đề như nhân công và các chi phí khác.
Vì hệ thống máy Slit Saver có thể giải quyết tất cả những vấn đề này, nên chúng tôi đề xuất cho khách hàng sử dụng nhằm tiết kiệm sức lao động và đơn giản hóa việc vận hành bảo trì, giảm chi phí vận hành và giảm chi phí ban đầu so với sản phẩm cùng chức năng. Đây là sản phẩm chính của chúng tôi khi đề xuất nhằm khai thác các khách hàng mới cũng như thay thế cho các thiết bị trước đó. Không chỉ với thiết bị, chúng tôi còn đặt lòng tin vào dịch vụ hậu mãi của Kendensha vì luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, tỉ mỉ từ đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp theo từng lĩnh vực và từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục làm việc với nhà sản xuất xuất sắc trong cả việc tạo ra sản phẩm và phát triển nguồn nhân lực như Kendensha.