【Giới thiệu】

Công ty cổ phần Kendensha (sau đây gọi là "Công ty") luôn tuân thủ pháp luật và các quy định về bảo mật thông tin cá nhân cùng các quy định khác, đồng thời chúng tôi cam kết sẽ làm hết sức có thể để bảo vệ thông tin cá nhân quan trọng của khách hàng.

【Về việc thu thập thông tin cá nhân】

Chúng tôi nhận thông tin cá nhân của khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail,...) một cách chính thống, không có bất kỳ sự lừa dối hoặc phương tiện gian lận nào khác.

【Mục đích sử dụng thông tin cá nhân】

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng cho các mục đích sau.

  • ・Liên hệ với khách hàng
  • ・Giải đáp các thắc mắc của khách hàng
  • ・Cung cấp dịch vụ cho khách hàng

【Về quản lý bảo mật thông tin cá nhân】

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để ngăn chặn việc rò rỉ, mất mát thông tin cá nhân khách hàng cũng như giữ an toàn bảo mật cho các thông tin cá nhân khác.

【Ủy thác thông tin cá nhân】

Trong trường hợp ủy thác một phần hoặc toàn bộ việc xử lý thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi luôn tìm hiểu kỹ càng thông tin của bên thứ ba, và giám sát bên thứ ba nhằm đảm bảo quản lý an toàn đối với những thông tin đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân khi tiến hành kinh doanh với sự cộng tác của bên thứ ba.

【Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba】

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của cá nhân đó, trừ khi được quy định rõ trong Luật bảo vệ thông tin cá nhân.

【Tiết lộ, chỉnh sửa,... thông tin cá nhân】

Nếu nhận được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân từ chính cá nhân đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiết lộ. Tuy nhiên, trường hợp chúng tôi không thể xác nhận danh tính của cá nhân đó, chúng tôi sẽ không đáp ứng việc tiết lộ thông tin. Nếu có sai sót về nội dung thông tin cá nhân và có yêu cầu sửa/ thêm/ xóa từ chính cá nhân đó, chúng tôi sẽ tìm hiểu và kịp thời đáp ứng những yêu cầu này. Khi nhận được yêu cầu, nếu chúng tôi không thể xác nhận danh tính của cá nhân đó, chúng tôi sẽ không đáp ứng các yêu cầu này.

【Về công cụ phân tích website được sử dụng trên trang web này】

Trang web này sử dụng công cụ phân tích website "Google Analytics" của Google.
Công cụ Google Analytics sử dụng cookie để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập của trang web. Dữ liệu lưu lượng truy cập này được thu thập ở dạng ẩn danh và không thể xác định thông tin cá nhân. Chức năng này có thể từ chối việc thu thập bằng cách vô hiệu hóa cookie, vì vậy vui lòng kiểm tra cài đặt của trình duyệt của quý khách.

【Điều khoản không chịu trách nhiệm】

Nếu quý khách truy cập từ trang web này sang trang web khác thông qua đường link liên kết hoặc banner,..., chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về thông tin, dịch vụ,... được cung cấp tại trang được di chuyển tới.
Về các nội dung và thông tin trên trang web này, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để mang đến những thông tin chính xác nhất có thể nhưng vẫn có thể có những thông tin sai lệch được đưa vào cũng như 1 số thông tin chưa được cập nhập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các nội dung được đăng trên trang này. Mong quý khách thông cảm.

【Những thay đổi trong chính sách bảo mật】

Trang web này đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp Nhật Bản áp dụng đối với thông tin cá nhân, đồng thời xem xét và cải thiện nội dung của chính sách này sao cho phù hợp.
Chính sách về bảo mật có sửa đổi mới nhất đều được cập nhập trên trang này.

Ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2020
Công ty cổ phần Kendensha
Ishitobi Ryuichi