Giới thiệu sử dụng Slit saver: Xử lý tách ép bùn sau khi lên men Metan

Featured Video Play Icon
Khái quát
スリットセーバー設置外観

Đây là ứng dụng thực tế của Slit saver tại một công ty chuyên sản xuất đồ uống ở vùng Kanto, Nhật Bản.
Tại đây hệ thống xử thải Slit saver đã được đưa vào sử dụng để tách ép bùn được thải ra sau quá trình lên men tạo khí metan, phát điện. Nó đã được đánh giá cao vì đặc tính "thân máy nhỏ gọn và khả năng xử lý lớn"

Cơ sở lắp đặt Nhà máy sản xuất đồ uống
Hệ thống gồm Hệ thống Slit Saver System + Thiết bị pha cấp keo tụ tự động
Mẫu máy Máy tách: SS-812 (khe lọc 1.0 mm, 0.75kW)
Máy ép: SS-1211D 1.0mm, 1.5kW
Đối tượng xử lý Nước thải sau quá trình lên men tạo khí metan, phát điện
Thông tin
Thông số Nước thải đầu vào
[mg/L]
Nước thải sau tách ép bùn
[mg/L]
SS 24,000 160
BOD 1,100 120
COD(Mn) 9,300 470
COD(Cr) 19,000 1,100
TS(chất rắn) 38,000 4,100
Tỷ lệ thu hồi chất rắn SS
99.3%
Độ ẩm bánh bùn
78.3%
Năng lực xử lý hiện tại
Lưu lượng nước
[m3/h]
Nồng độ chất rắn TS
[%]
Công suất
[kgDS/h]
Lượng keo tụ
so với nước thải [mg/L]
Độ ẩm bánh bùn
[%]
3.5 3.7 129.5 800 78.3
3.5 4.6 161 800 79.8
4.0 5.2 182 800 80.2

 

Quý khách có thể xem thêm nhiều video thực tế khác tại đây.