Giới thiệu sử dụng Slit saver: Xử lý nước thải sau tuyển nổi

Featured Video Play Icon
Khái quát
設置外観写真

Đây là nhà máy sản xuất các sản phẩm vệ sinh ở vùng Kinki, Nhật Bản.

Để phù hợp với diện tích lắp đặt nhỏ, nhu cầu xử lý liên tục.

Cơ sở lắp đặt Nhà máy chế tạo xà phòng
Thiết bị sử dụng Slit saver system
Mẫu máy Máy ép SS-411D, 1.0mm, 3φ 200V, 0.4kW
Năng lực xử lý 30-40kgDS/h
Vận hành
Mẫu nước thải Nước thải
[mg/L]
スリットセーバーろ液
[mg/L]
SS 12,000 760
BOD 12,000 650
COD Mn 1,600 140
TS(%) 2% -
Tỷ lệ thu hồi SS
93.6%
Độ ẩm bùn sau ép
75.1%

脱水ケーキ写真
Bánh bùn:độ ẩm 75.1%
現状処理能力
Lưu lượng xử lý
[m3/h]
Nồng độ chất rắn
[%]
Công suất
[kgDS/h]
Keo tụ sử dụng
đối với nước thải [mg/L]
Độ ẩm sau ép
[%]
3.2 2 64 300 75.1

Thời gian sử dụng:8-10h/day

Quý khách có thể xem thêm nhiều video thực tế khác tại đây.