Xử lý tách ép bùn của nước thải sau tuyển nổi (nhà máy chế tạo xà phòng)