Hướng dẫn kiểm tra

Kendensha cung cấp dịch vụ kiểm tra xử lý bằng máy Slit Saver. Xin vui lòng đăng ký trước.
※Có trường hợp không thể thực hiện kiểm tra tùy thuộc vào đặc tính của mẫu bùn.
Mong quý khách thông cảm.
※Việc kiểm tra chất lượng nước (đo BOD, COD, SS, v.v.) sẽ được tính phí riêng.

1.Loại kiểm tra

Có hai loại kiểm tra. Vui lòng nêu rõ muốn sử dụng loại kiểm tra nào trong đơn đăng ký và liên hệ với chúng tôi.

- 1 -

Thử nghiệm phân tách chất lỏng bằng máy Slit Saver

Vui lòng gửi cho chúng tôi mẫu bùn để chúng tôi tiến hành kiểm tra phân tách rắn - lỏng bằng máy Slit saver.

- 2 -

Tư vấn xử lý nước có dùng chất keo tụ

Chúng tôi thực hiện quá trình kiểm tra để có thể chọn ra hoặc pha trộn được loại chất keo tụ cao phân tử (polymer) phù hợp nhất với mẫu bùn.

2.Tiến trình kiểm tra

Khi liên hệ, vui lòng cho chúng tôi biết về "đặc tính", "nồng độ SS", "nồng độ PH", và "đặc điểm" của mẫu bùn.

STEP.01

Liên hệ với chúng tôi

Đăng ký kiểm tra

Vui lòng điền đầy đủ vào các mục bắt buộc trong mẫu “Đăng ký kiểm tra” và liên hệ với chúng tôi.

STEP.02

Tham khảo ý kiến

Liên hệ từ người phụ trách

Người phụ trách thuộc công ty Kendensha sẽ liên hệ với quý khách về việc kiểm tra.

STEP.03

Kiểm tra

1.Thùng chuyên dụng để phục vụ cho việc kiểm tra được gửi từ Kendensha

Chúng tôi sẽ gửi một loại thùng chuyên dụng để phục vụ cho việc kiểm tra.

Thùng 20 lít phục vụ cho việc kiểm tra
Trạng thái đóng gói

※Tại Việt Nam, chưa có dịch vụ này, nên mong quý khách chủ động chuẩn bị thùng đựng nước thải khi cần kiểm tra

2.Gửi trả mẫu bùn

Đổ đầy chất thử vào thùng chứa (20 lít) và gửi lại địa chỉ bên dưới.
(※Khách hàng vui lòng chịu chi phí vận chuyển)

Địa chỉ nhận

Văn phòng đại diện Kendensha Co.,Ldt tại Tp.HCM
Địa chỉ: Số 29/30 đường số 4, khu phố 7, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
Tel : (+84)028-3620-1809

2.Báo cáo kết quả kiểm tra

Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra, và liên hệ với quý khách trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận mẫu.

Form đăng ký

  Nội dung

  Tên công ty

  Tên bộ phận - Chức danh

  Họ và tênbắt buộc

  Địa chỉ emailbắt buộc

  Số điện thoạibắt buộc

  Địa chỉbắt buộc

  Loại nước thải

  Lượng nước thải(m3/day)

  Nồng độ bùn(%)

  Thời gian xử lý(h/day)

  Lượng xử lý(kgDS/h)

  Ghi chú

  ※ Nếu chọn mục “khác” trong mục chọn loại nước thải, hoặc có nội dung gì cần lưu ý, vui lòng nhập vào khung dưới đây.