Warning: A non-numeric value encountered in /home/kendensha/www/vn/wp/wp-content/themes/kendensya/page-result.php on line 10

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kendensha/www/vn/wp/wp-content/themes/kendensya/page-result.php on line 10

Warning: A non-numeric value encountered in /home/kendensha/www/vn/wp/wp-content/themes/kendensya/page-result.php on line 10

Warning: Division by zero in /home/kendensha/www/vn/wp/wp-content/themes/kendensya/page-result.php on line 10

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kendensha/www/vn/wp/wp-content/themes/kendensya/page-result.php on line 55
Kết quả mô phỏng | kendensha Co.Ltd.

Nội dung nhập

Loại mong muốn Lượng nước thải(m3/day) Nồng độ bùn(%) Thời gian xử lý(h/day) Lượng xử lý(kgDS/h)
Nén & tách bùn NAN
Loại mong muốnNén & tách bùn Lượng nước thải(m3/day) Nồng độ bùn(%) Thời gian xử lý((h/day) Lượng xử lý(kgDS/h)NAN

※Lượng xử lý (kgDS/h) = Lượng nước thải (m3/h) x Nồng độ bùn (%) x 1000

Kết quả chẩn đoán

Chúng tôi không tìm thấy sản phẩm phù hợp với yêu cầu. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây , người phụ trách của chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách.